vergrootglas
Vacatures Auditors en Accountants
Meer informatie over Verdonck, Klooster & Associates

Verdonck, Klooster & Associates

Baron de Coubertinlaan 1
2719 EN
Zoetermeer

079 - 368 1000
www.vka.nl

Actief in

Verdonck, Klooster & Associates is een onafhankelijk adviesbureau met ruime ervaring op het snijvlak van strategie, procesinrichting en ICT in de publieke sector (70%) en het bedrijfsleven (30%).

Medewerkers

80

Structuur

Onafhankelijk adviesbureau

Profiel

Verdonck, Klooster & Associates is een jong bedrijf, opgericht in 1985, waar ruim 80 professionals werken en met een omzet van ruim 10 miljoen euro. We zijn een zogenaamd 'employee owned company' met 14 aandeelhouders. Het hoofdkantoor bevindt zich in Zoetermeer.

Verdonck, Klooster & Associates is actief in de ‘driehoek’ organisatiestrategie, procesinrichting en ICT: 70% van de opdrachtgevers behoort tot (semi-)overheid en 30% tot het bedrijfsleven.

VKA adviseert de top van de overheid en bedrijfsleven bij het oplossen van managementvraagstukken waarin ICT een belangrijke rol speelt, binnen de organisatie of in de context van een keten. Dit zijn vraagstukken op het gebied van strategie, de inrichting en besturing van organisatie, informatiemanagement en investeringsvraagstukken.

Verdonck, Klooster & Associates is ISO gecertificeerd en alle consultants zijn Prince 2 gecertificeerd.

Cultuur
Resultaatgerichtheid, samenwerking, kwaliteit en onafhankelijkheid vormen het fundament van de organisatie.

Ingenieurs, informatici, bedrijfskundigen, bestuurskundigen, juristen, economen en communicatiedeskundigen, tezamen zorgen voor de juiste mix van deskundigheid binnen dit veelzijdige adviesbureau. De verschillen in achtergrond dragen bij aan de sfeer in de organisatie, die sterk gericht is op kennisuitwisseling en het verbreden en verdiepen van ieders visie, kennis en kunde. Onafhankelijkheid en objectiviteit zijn waarden die in de genen van het bedrijf zijn verweven.

Professioneel plezier vat het werken bij VKA kernachtig samen. Alle consultants en projectmanagers bij VKA zijn top professionals die zich continu ontwikkelen op het gebied van bedrijfskunde, (sociale) vaardigheden en ICT. Professioneel is ook de houding naar elkaar als het de kwaliteit betreft. Professionaliteit is daarnaast van essentieel belang in het contact met de klanten, omdat die veel vertrouwen schenken. Plezier is essentieel om lol te blijven houden in het vak en om af en toe stoom af te kunnen blazen.

'You will have to be One, to become One' is de titel van het bedrijfslied. Samen zijn we sterker dan allen, dat is de overtuiging. Ook is samen werken veel leuker en leerzamer, dus waarom alleen een project doen?

Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk in teams op projecten te werken. In de overtuiging van VKA levert men hiermee een beter resultaat op aan de klant. Intern faciliteert het kennisdeling. En vooral verhoogt het de werkvreugde.

Loopbaanmogelijkheden
Verdonck, Klooster & Associates wil nieuwe successen behalen door nieuwe toepassingen te creëren voor bestaande technologie.

De consultants en managers worden dan ook continu gestimuleerd om hun expertise te verdiepen en uit te breiden. In de overtuiging van VKA is het in organisaties vooral de menselijke factor die succes genereert. Daarom kiest men voor professionals die oog hebben voor mensen en hun omgeving. Die steeds opnieuw fris en creatief tegen vraagstukken kunnen aankijken, zaken in beweging kunnen zetten en over een natuurlijk vermogen beschikken om draagvlak te creëren.

De vele publicaties, (gast) colleges en interviews die jaarlijks worden verzorgd, getuigen hiervan.Print organisatie
Contactgegevens

CareerGuide

Argonweg 14
1362 AA Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Auditcarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956
Linkedin    Twitter    Contact met Nienke Smit via WhatsApp   Linkedin    Twitter    Contact met Pieter Lammers via WhatsApp