Vacatures Auditors en Accountants
Martine Zwiers

Werken als risk professional aan de transformatie naar bank van toekomst

Interview met Martine Zwiers - Operational Risk Manager Innovation & Technology, ABN AMRO

Banken zullen in 2030 helemaal onzichtbaar zijn. De bank wordt een virtuele assistent, vergelijkbaar met Apple’s Siri. Die voorspelling doet KPMG in een whitepaper over de toekomst van de financiële sector.

 ‘Hoe de bank van de toekomst er ook uit zal zien, technologie is een onstuitbare kracht achter de verandering. Zo experimenteren we nu met toepassingen van blockchain, artificial intelligence en open banking en staan we met de introductie van nieuwe producten zoals Tikkie,  of Challenger banking initiatieven zoals full digital private banking in Duitsland, Prospery (prospery.de) en New10 (new10.com) nog maar aan het begin van alle mogelijkheden. Het is een geweldige uitdaging om vanuit ORM, met het nodige ondernemerschap en risk management vakmanschap, bij te dragen aan deze transformatie.’

Martine Zwiers is grondlegger van de huidige digitaliseringsgolf binnen de afdeling Operational Risk Management van ABN AMRO. ‘Primair uitgangspunt hierbij was (en is) dat we er zijn om de business te helpen en onze stakeholders de zekerheid te geven dat  we ‘in control’ zijn, waar het kan op een digitale manier. Verandering is onvermijdelijk, dus moet je zorgen dat de daarmee gepaard gaande risico’s zo goed mogelijk beheersbaar worden. Geen standaard nee, maar meedenken over hoe het wel op een goede manier kan. Neem de invoering van Tikkie, vanaf het begin zijn we betrokken geweest bij de ontwikkeling en adviseren we vanuit risk oogpunt hoe zaken zo goed mogelijk aangepakt kunnen worden. En met behulp van een Change Risk Assessment doen we een finale check om te zorgen dat risico’s in de nieuwe situatie afdoende worden gemitigeerd of geaccepteerd.’

Digitalisering ORM
‘Niet alleen de bank verandert sterk, ook ORM gaat in de digitaliseringsslag mee. We streven er naar het routinematige werk te automatiseren en de business tools in handen te geven zodat er aan real time risk management kan worden gedaan. Een voorbeeld daarvan is de controle op overstanden. Waar dat vroeger handmatig werd gedaan met een steekproef hebben we nu tools ingericht die alle honderden transacties gecontroleerd hebben, dit geeft de business de mogelijkheid in te grijpen voordat het misgaat.

Agile werken
‘Een ander belangrijk uitganspunt bij de inrichting van de organisatie is dat risk professionals vrij en autonoom moeten kunnen handelen met zelfsturing als leading principle. In de praktijk heeft dit vorm gekregen door voor een agile werkwijze te kiezen. Cirkels (Teams)  bepalen zelf de aanpak en prioritisering en verdelen de rollen onderling. De afdeling kent dus niet langer een hiërarchische aansturing en vaart wel bij onderlinge coaching. Dat vraagt om betrokken professionals die gericht zijn op samenwerken, veranderingsgezind zijn en beschikken over een flexibele instelling.

Mooi voorbeeld hoe we de ontwikkeling van ORM samen vorm geven zijn de periodieke ‘bootcamps’ die we organiseren. Daarbij zijn alle 100 teamleden betrokken en kijken we vooruit naar wat er gaat veranderen, wat we daarbij nodig hebben en wie waar het voortouw in wil nemen. Door kennis te delen, samen te werken en op elkaar te vertrouwen, zijn we heel succesvol in ons werk.’

We staan aan het begin van de transformatie naar de bank van toekomst, wat een spannende weg is. Weet jij als risk professional daarin de business te coachen, dan kom ik graag met je in contact.

Lees meer over de rol van Operational Risk Manager, Operational Risk Expert of Risk Management Analist of Accountant

Wil je dit interview verder delen?
Geplaatst: 11-6-2018
Contactgegevens

CareerGuide

Transistorstraat 7
1322 CJ Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Auditcarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956