Vacatures Auditors en Accountants

Voorkomt krappe arbeidsmarkt een daling van inflatie?

Bron: ABN AMRO - 13 maart 2023
ABN AMRO Monthly toetst haar visie dat de piek van de beleidsrente in zicht is en dat er later dit jaar een kentering zal plaatsvinden. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vormen het meest actuele risico voor haar visie op het monetaire beleid. Zij analyseren de kans dat uit de huidige krappe arbeidsmarkt en de loonontwikkeling een loon-prijsspiraal ontstaat.
  • In de eurozone is een loonstijging op korte termijn waarschijnlijk, maar de groei van de werkgelegenheid zal afzwakken, terwijl de werkloosheid zal toenemen

  • In de VS zijn er opwaartse risico’s voor lonen en inflatie. Dit wordt veroorzaak door tijdelijke krapte vanwege mismatches in sectoren en tekorten aan werknemers sinds de pandemie. De Fed kan daardoor besluiten verder te gaan dan in ons huidige basisscenario beschreven staat

  • Door een verzwakkende economie kunnen de arbeidsmarkten in de loop van dit jaar sterk in kracht afnemen. Samen met een sterk gedaalde inflatie kan dit ertoe leiden dat het beleid van centrale banken een omslag maakt.

Uit het artikel kan ook worden geconstateerd dat er momenteel sprake is van krapte op de arbeidsmarkt in veel delen van de wereld als gevolg van de vergrijzing van de bevolking en de verstoringen veroorzaakt door de COVID-19-pandemie. 

Hoewel een afkoeling van de Europese arbeidsmarkt in het verschiet ligt, zijn er op korte termijn drie factoren die in de eerste maanden van 2023 de loonstijging in specifieke sectoren nog kan opdrijven:

  • Ten eerste heeft her-allocatie in sectoren – zoals het bewegen naar de vrijetijdssector en weer terug - geleid tot meer vacatures in de sector en tot tijdelijke sectorale krapte.

  • Ten tweede hebben een aantal andere inkomensbronnen, zoals overheidssteun of inkomsten uit de huizenmarkt, het bruto-inkomen van huishoudens gestimuleerd. Hoewel de overheidssteun in de komende maanden wordt afgebouwd en de huizenprijzen beginnen te dalen, kunnen deze extra inkomstenbronnen verklaren waarom de dienstensector tot dusver opmerkelijk veerkrachtig is gebleven. De PMI's voor de dienstensector zijn in februari licht gestegen tot 53. Dit wijst op groei. Deze veerkrachtige vraag naar diensten kan de krapte op de arbeidsmarkt hoog houden en aldus in de komende maanden tot een versnelling van de lonen kunnen leiden.

  • Ten derde kunnen de vakbonden, nu de compensatieregelingen van de overheid worden afgebouwd, de werkgevers vragen een groter deel van de inflatielast van de werknemers te compenseren. Dit kan enige tijdelijke opwaartse loondruk veroorzaken zolang de inflatie nog hoog is.

De auteurs voorspellen dat de krapte op de arbeidsmarkt nog enige tijd zal aanhouden en dat dit kan leiden tot een daling van de inflatie. Dit impliceert nl. dat werkgevers minder snel zullen verhogen wat ze betalen, omdat ze geen ander personeel kunnen vinden, en daardoor de prijzen voor consumenten ook minder snel zullen stijgen.

Over het geheel genomen lijkt het er dus op dat de arbeidsmarkt in de komende tijd nog steeds krap zal blijven, wat kan leiden tot zowel uitdagingen als kansen voor werkgevers en werknemers.

>> Ga naar het volledige artikel op abnamro.com

Wil je dit nieuwsbericht verder delen?
Contactgegevens

CareerGuide

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: +31 36 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Auditcarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op of stuur hem in via dit formulier.