vergrootglas
Vacatures Auditors en Accountants
Meer informatie over Holland Casino

Holland Casino

Actief in

De eerste vestiging van Holland Casino is in 1976 geopend in Zandvoort. Inmiddels is Holland Casino uitgegroeid tot een onderneming met veertien vestigingen verspreid over het hele land en zijn we in afwachting van toestemming voor een vergunning voor een proef van drie jaar met kansspelen via internet. Het hoofdkantoor is gehuisvest in Hoofddorp.

Medewerkers

4750

Structuur

Holland Casino is opgericht met speciale toestemming van de Nederlandse overheid, die een exclusieve vergunning verleende.

Profiel

Holland Casino is door de Nederlandse overheid aangewezen als enige vergunninghouder voor het aanbieden van casinospelen in Nederland. De Raad van Commissarissen (RvC) voor Holland Casino wordt benoemd door de staatssecretaris van Financiën.

De Raad van Commissarissen wordt ondersteund door de Audit Commissie (AC). Deze commissie heeft tot taak het uitvoeren van toezicht op de interne beheersing, financiële verslaglegging en naleving van regelgeving binnen Holland Casino. Tevens adviseert de Audit Commissie de Raad van Commissarissen ten aanzien van de goedkeuring van de jaarrekening en de jaarlijkse begroting, alsmede over belangrijke kapitaalinvesteringen van Holland Casino.

De Audit Commissie wordt op haar beurt ondersteund door Internal Audit (IA).
Dit onafhankelijke controleorgaan helpt Holland Casino haar doelstellingen te behalen door de effectiviteit van corporate governance, risicomanagement en interne beheersing te evalueren en te verbeteren. Naast ondersteuning voor de Audit Commissie functioneert Internal Audit als partner van het Bestuur en het management op het hoofdkantoor en in de vestigingen.

Cultuur
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is voor Holland Casino een strategische keuze om als organisatie kenbaar te maken ‘midden in de samenleving te staan’. MVO betekent feitelijk dat een onderneming bijdraagt aan het oplossen van een of meerdere maatschappelijke vraagstukken. In concreto zit MVO al verankerd in  de opdracht die van overheidswege aan de organisatie is meegegeven, te weten: het beschermen van de speler, het tegengaan van gokverslaving alsmede het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit. Het Preventiebeleid Kansspelen is een goed voorbeeld van hoe Holland Casino haar maatschappelijke verantwoordelijkheid vormgeeft. Enerzijds ruimte bieden aan de speelbehoefte, anderzijds de potentieel nadelige effecten tegengaan.


Print organisatie
Contactgegevens

CareerGuide

Argonweg 14
1362 AA Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Auditcarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956
Linkedin    Twitter    Contact met Nienke Smit via WhatsApp   Linkedin    Twitter    Contact met Pieter Lammers via WhatsApp