vergrootglas
Vacatures Auditors en Accountants
Meer informatie over Rekenkamer Rotterdam

Rekenkamer Rotterdam

Meent 94 - Minervahuis II
3011 JP
Rotterdam

010-4172242
www.rekenkamer.rotterdam.nl

Actief in

De Rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur van Rotterdam gevoerde bestuur. Tevens verricht zij onderzoek voor de Rekenkamer Barendrecht.

Medewerkers

9

Structuur

De Rekenkamer Rotterdam is een onafhankelijk bestuursorgaan

Profiel

De Rekenkamer Rotterdam heeft ten doel om door middel van onderzoek bij te dragen aan de effectiviteit van het gemeentelijk beleid en aan een doelmatige voorbereiding en uitvoering daarvan. Met de instelling van de Rekenkamer beoogt de gemeente Rotterdam de transparantie van gemeentelijk handelen te vergroten en de publieke verantwoording daarover te versterken. Alle zaken die voor een effectief, efficiënt en zuinig gemeentelijk beleid en beheer van belang zijn kunnen daarbij aan de orde komen.

Het werkterrein van de Rekenkamer Rotterdam strekt zich uit over alle organen (Gemeenteraad, College van Burgemeester en Wethouders, Burgemeester en deelgemeenten), diensten en instellingen waarvoor de gemeente bestuurlijk verantwoordelijk is of waarvan de activiteiten geheel of in belangrijke mate door de gemeente worden bekostigd.

De Rekenkamer neemt een aparte en onafhankelijke plaats in binnen het bestuurlijk stelsel. Deze onafhankelijkheid houdt onder meer in dat de Rekenkamer zelf bepaalt wat zij onderzoekt en rapporteert. Gemeenteraad en College van Burgemeester en Wethouders kunnen wel een onderwerp voor onderzoek voordragen.

Tot de activiteiten van de Rekenkamer behoren het uitvoeren van onderzoeken, evaluaties en toetsingen van beleid, doelmatigheid, procedures en instrumenten. Onderzoekswerkzaamheden kunnen ook worden uitbesteed. De onderzoeksresultaten gaan vergezeld van aanbevelingen. Voor zover hun handelen onderwerp vormt van onderzoek krijgen de betrokken organen, diensten en gesubsidieerde instellingen de gelegenheid te reageren op de voorlopige onderzoeksresultaten en dienen zij aan te geven of zij de aanbevelingen van de Rekenkamer opvolgen. Daarna biedt de directeur zijn rapport aan de Gemeenteraad aan en is het openbaar geworden.

De directeur van de Rekenkamer geeft leiding aan het onderzoeksbureau. Dit bestaat uit twee onderzoeksteams (Team Beleidsonderzoek en Team Bedrijfsvoeringsonderzoek) en de sectie bureauondersteuning.Print organisatie
Contactgegevens

CareerGuide

Argonweg 14
1362 AA Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Auditcarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956
Linkedin    Twitter    Contact met Nienke Smit via WhatsApp   Linkedin    Twitter    Contact met Pieter Lammers via WhatsApp