Vacatures Auditors en Accountants
logo Aardoom & De Jong

Auditmanager (aandachtsgebied Internal Audit) - UWV, via Aardoom & De Jong

Locatie: Amsterdam
Salaris: € 109000 per jaar maximaal
Dienstverband: Full-time

Aardoom & de Jong is voor het UWV op zoek naar een Auditmanager (aandachtsgebied IT).
We zijn op zoek naar een manager die op inspirerende wijze situationeel richting wil geven aan het werk van 9 professionals. Een manager die over voldoende vakkennis beschikt om sparringpartner van de medewerkers te zijn en ook gesprekspartner te zijn voor de Raad van Bestuur en directeuren. Een manager die verbindend en organisatiesensitief is.

Auditmanager (aandachtsgebied IT Audit)

Amsterdam, 38 uur per week

Functieomschrijving


De Auditmanager ressorteert onder de Directeur van de Accountantsdienst (AD) en maakt samen met drie andere Auditmanagers onderdeel uit van het Managementteam AD. Elke auditmanager heeft een aantal aandachtsgebieden en geeft functioneel leiding aan auditprofessionals die audits uitvoeren binnen deze aandachtsgebieden. Het betreft hier het aandachtsgebied IT Certificering. Een auditmanager draagt de eindverantwoordelijkheid voor de binnen zijn/haar aandachtsgebieden uit te voeren audits.
De Auditmanager is mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen van auditbeleid, kwaliteitsbeleid en personeelsbeleid. Het perspectief van de (interne) klant is hierbij leidend. De Auditmanager doet dit in samenwerking met collega Auditmanagers en de medewerkers. Zij/hij kent de ontwikkelingen op het vakgebied, houdt dit goed bij en is tevens gericht op de professionalisering van het vak en van de medewerkers binnen de eenheid. De Auditmanager is in staat om conceptueel te denken zonder daarbij het zicht op de uitvoering te verliezen.
Het gaat om een functie met zicht over heel UWV, met ruimte om impact te hebben op de bedrijfsvoering van UWV. De Auditmanager is gesprekspartner van zowel de Raad van Bestuur als lijn- en stafdirecteuren.

Functie-eisen

Als Auditmanager beschik je in elk geval over de volgende kennis en ervaring:

 • Academisch niveau, bij voorkeur een IT auditopleiding.
 • Analytisch vermogen.
 • Overzicht om van daaruit te kunnen acteren, in combinatie met geduld en vasthoudendheid om resultaten te bereiken.
 • Affiniteit met het doen van onderzoek.
 • Flexibiliteit en creativiteit in doen en denken.
 • Leidinggevende en managementervaring in een complexe organisatie waarbij het maatschappelijk perspectief een belangrijke rol speelt.
 • Organisatiesensitiviteit en bestuurlijke sensitiviteit; rekening houden met de verschillende belangen en onderlinge verhoudingen en deze met elkaar kunnen verbinden.
 • Adviesvaardigheden op het niveau van Raad van Bestuur en directeuren; met gezag en overtuigingskracht bijdragen aan de opgave van de Accountantsdienst.
 • Goede communicatieve vaardigheden, om kunnen gaan met weerstand.
 • Vermogen om goed samen te werken en te netwerken.

De Auditmanager is in staat om situationeel leiding te geven, laat flexibiliteit zien in leiderschapsstijl om daarmee vakmanschap te laten floreren. Zij/hij is gericht op resultaat, kwaliteit en samenwerking en draagt bij aan een optimale werkcultuur.

In verbinding met de in- en externe omgeving is de Auditmanager koersvast ten aanzien van de opgaven waar UWV voor staat. Zij/hij benadert vraagstukken integraal en zal het overstijgende doel steeds vooropzetten. Zij/hij kan strategisch vertalen wat de maatschappelijke gevolgen en risico’s zijn van het handelen van UWV.

Persoonlijke- en leiderschapskenmerken:

Als mens ben je dynamisch, nieuwsgierig, open, scherp in groepsprocessen, sensitief en ontvankelijk, in staat tot zelfreflectie, empathisch, met aandacht, verbindend en proactief.

Bedrijfsprofiel UWV

UWV zorgt voor een landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Het is de missie van UWV om het verschil te maken door werken voor mensen te bevorderen. Ieder mens wil meedoen. Ergens bij horen en iets bijdragen. Daarom werkt UWV aan een samenleving die voor ons allemaal werkt. Waarin zoveel mogelijk mensen een plek vinden. Daarmee geeft UWV invulling aan haar maatschappelijke opdracht. Werken bij UWV is meer dan werk. Je zoekt altijd verdieping in je vak. Tegelijkertijd wil je ook bijdragen aan iets dat groter is dan jezelf. Zinvol werk plús inhoudelijke uitdaging. Die twee bij elkaar opgeteld noemt UWV werken met “zinhoud”. Dat is precies wat UWV je te bieden heeft.

De Accountantsdienst

De Accountantsdienst (AD) is een centrale stafdirectie met ca 50 medewerkers. De directie legt direct verantwoording af aan de Raad van Bestuur van UWV. De activiteiten zijn erop gericht objectief informatie te verstrekken over het functioneren van de organisatie en de processen daarbinnen. De stafdirectie Accountantsdienst ondersteunt primair de Raad van Bestuur en de aan haar rapporterende directeuren en heeft daarbij een onafhankelijke, proactieve en toetsende rol. Ieder jaar wordt het Audit jaarplan opgesteld waarin de primaire werkzaamheden en voorgenomen onderzoeken helder staan beschreven.

De doelstelling van de Accountantsdienst is het geven van aanvullende zekerheid over de effectiviteit en beheersing van de bedrijfsvoering en de juistheid van de financiële informatie /ten behoeve van de Raad van Bestuur van UWV. De primaire taken van de Accountantsdienst zijn:

 • Internal Audit: uitvoeren van onderzoeken en geven van adviezen met als doel belangrijke risico’s (vooraf) te signaleren en daarover te rapporteren aan de Raad van Bestuur en directies.
 • Certificeringsfunctie: wettelijke controles (zowel financieel als IT, o.a. de Jaarrekening UWV) en andere jaarrekening c.q. assurance gerelateerde controles over bedrijfsvoering, leidend tot certificering van de betrokken verantwoording.

De Accountantsdienst draagt zo bij aan de verbetering van de interne beheersing binnen UWV. De Accountantsdienst richt zich de komende jaren op doorontwikkeling van de organisatie, de werkprocessen en het vakmanschap om daarmee de 3e lijn positie te versterken (toetsing en zekerheid).

Arbeidsvoorwaarden

De honorering vindt plaats conform de CAO-UWV. Het betreft een aanstelling in functiegroep 13 met een maximaal bruto jaarsalaris van circa € 109.000,- inclusief 8% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering en exclusief pensioenbijdrage werkgever. Het aanbod is afhankelijk van je ervaring en profiel.
UWV biedt een aantrekkelijk werkklimaat waarin de ontwikkeling van haar medewerkers centraal staat. Het HRM-beleid krijgt vorm binnen een dynamische organisatie, waarin iedere professional de ruimte krijgt voor autonomie en vrijheid. We vinden het belangrijk een afspiegeling te zijn van de samenleving. Daarom nodigen wij in het bijzonder mensen met een niet-westerse culturele achtergrond of mensen die om andere redenen in hun toegang tot de arbeidsmarkt worden beperkt, uit om te reageren op deze vacature. Op deze wijze wil UWV maximaal bijdragen aan de gewenste diversiteit, inclusiviteit en aan een werkklimaat, waarin iedere medewerker maximaal gelegenheid krijgt te groeien binnen haar / zijn eigen functie.

Procedure

Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop.

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Gebruik hiervoor het sollicitatieformulier op onze website.

Een uitgebreider functieprofiel kan worden opgevraagd bij onderstaande contactpersonen.

Contactpersonen:

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Locatie:
Amsterdam

Informatie en sollicitatie:

Direct solliciteren:

Graag ontvangen wij je sollicitatie voor de vacature van Auditmanager (aandachtsgebied Internal Audit) bij UWV in Amsterdam inclusief CV via deze directe sollicitatielink.

Vacaturenummer:
438943
Vacature geplaatst op
09 mei 2022
Direct Solliciteren
Meer informatie:

Contactpersonen:

Lees alles over werken bij UWV

Wil je deze vacature delen met je netwerk?
Contactgegevens

CareerGuide

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Auditcarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op of stuur hem in via dit formulier.