Aanpassingen in Richtlijn 610 ‘Pensioenfondsen’ naar aanleiding van de Wet toekomst pensioenen

De WTP is in werking getreden op 1 juli 2023. Pensioenfondsen hebben tot 2028 om de pensioenregelingen hierop aan te passen. De veranderingen in de Pensioenwet en het Ftk hebben een belangrijke impact op onder andere de jaarverslaggeving van pensioenfondsen. De RJ stelt daarom voor om bepalingen inzake de WTP aan het bestaande hoofdstuk 610 ‘Pensioenfondsen’ toe te voegen en de Richtlijnen aan te passen naar aanleiding van de wijzigingen in de Pensioenwet en het Ftk. 

In onderstaande RJ-Uiting worden de aanpassingen toegelicht en is het herziene hoofdstuk 610 toegevoegd.