Corruptie is een vorm van fraude

Corruptie is een vorm van fraude

Marcel Pheijffer is blij met de keus die de NBA heeft gemaakt bij het opstellen van een praktijkhandreiking over corruptie en de rol van de accountant.

Blog Marcel Pheijffer

Onlangs heeft de NBA praktijkhandreiking 1137 met als titel 'Corruptie, werkzaamheden van de accountant' gepubliceerd. Daarin is – eindelijk – een belangrijke knoop doorgehakt: evidente vormen van corruptie (zoals de traditionele omkoping, kickbacks en faciliterende betalingen) worden als fraude geduid. Daarmee dient de accountant naar de mening van de NBA corruptie(risico's) vanuit fraudestandaard NV COS 240 te beschouwen en niet vanuit NV COS 250 inzake de naleving van wet- en regelgeving.

Vraag een verstandige leek naar voorbeelden van fraude en de kans is groot dat een rijtje wordt genoemd waarvan corruptie deel uitmaakt. Lees rechterlijke uitspraken, berichten van het Openbaar Ministerie of krantenberichten over corruptiezaken. Ook daarin worden de (container)begrippen fraude en corruptie door elkaar heen gebruikt. Of lees het AFM-rapport Scherper op frauderisico's!, waarin wordt aangegeven dat bij wetsovertredingen zoals corruptie de fraudekenmerken opzet, misleiding en wederrechtelijk voordeel vrijwel altijd een rol spelen. Kortom: de NBA handelt hier met oog voor de maatschappelijke opvattingen over corruptie als fraudevorm.

[....]