Eumedion: accountants laten zich meer horen bij aandeelhoudersvergadering

Eumedion: accountants laten zich meer horen bij aandeelhoudersvergadering

Eumedion heeft een overzicht gepubliceerd van bevindingen tijdens het aandeelhoudersseizoen 2024. Daaruit blijkt onder meer dat accountants zich nadrukkelijker lieten horen tijdens de aandeelhoudersvergadering.

Er was veel aandacht voor de externe accountant in de aandeelhoudersvergadering dit jaar, aldus de belangenorganisatie voor institutionele beleggers. Eumedion had eerder aan de zes oob-kantoren om meer informatieve presentaties gevraagd voor de AvA, met meer inzicht in de controlewerkzaamheden en -bevindingen. Daarbij kon de recente NBA-Handreiking over het optreden van accountants in de AvA als leidraad dienen.

Hoewel accountants in eerdere jaren ook al informatie gaven over hun key audit matters en belangrijkste conclusies, was het effect van de handreiking toch positief, stelt Eumedion. Zo boden sommige accountants enig inzicht in de management letter en maakten ze opmerkingen over de kwaliteit van de administratieve organisatie en de interne controle. Ook werden soms statements gemaakt over de IT-omgeving, over cybersecurity en de organisatiecultuur.  

Daarnaast keken diverse externe accountants al vooruit naar de verwachtingen voor het komende controlejaar, met name als het ging om nieuwe verplichtingen ten aanzien van de Europese duurzaamheidsrichtlijn CSRD en de invloed van de nieuwe Verklaring Omtrent Risicobeheersing (VOR) vanaf het boekjaar 2025.

[....]