Handreiking?

Handreiking?

Gaat de invoering van een verklaring omtrent risicobeheersing verschil maken? De accountant heeft een belangrijke rol naar het ondernemingsbestuur dat die verklaring verstrekt, aldus Arjan Brouwer.

In mijn vorige column heb ik de invoering van de verklaring omtrent risicobeheersing (VOR) besproken. Hoewel ik nog steeds niet begrijp wanneer en hoe deze van toepassing wordt op alle grote rechtspersonen, is het in ieder geval duidelijk dat bepaalde ondernemingen een verklaring over hun interne beheersing zullen gaan opnemen in het bestuursverslag.

Gegeven de beperkte wijzigingen in de Corporate Governance Code ten opzichte van de huidige situatie, is het de vraag of deze verklaring voor grote veranderingen gaat zorgen. Beursgenoteerde ondernemingen moeten al jarenlang informatie verschaffen over hun interne beheersing, tekortkomingen daarin en moeten in het bestuursverslag verklaren dat de interne risicobeheersings- en controlesystemen een redelijke mate van zekerheid geven dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat.

Lees verder >>