History never repeats

History never repeats

Blog Arjen Brouwer, partner PwC

De implementatie in de Nederlandse wet laat nog op zich wachten, maar het eerste boekjaar waarvoor de Europese CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) en bijbehorende ESRSs (European Sustainability Reporting Standards) van toepassing zijn, is inmiddels al ruim drie maanden onderweg. Hoewel de CSRD veel breder is dan dat, gaat veel aandacht uit naar de informatieverschaffing over de impact van de ondernemingsactiviteiten op klimaatverandering en de impact van klimaatrisico's op de onderneming. Op grond van ESRS E1 moeten ondernemingen bijvoorbeeld hun emissiereductiedoelstellingen en het transitieplan toelichten om te komen tot beperking van klimaatverandering (de 1.5 °C van het 'Parijs-akkoord').

In februari publiceerde de AFM een rapport over de verslaglegging door ondernemingen over hun net zero-doelstellingen en de wijze waarop ze die gaan realiseren. De gepresenteerde resultaten zijn herkenbaar: ondernemingen formuleren een enigszins concrete doelstelling of ambitie en bijbehorende acties voor een eerste reductie tussen nu en 2030, maar over 2050 en het traject naar net zero zijn ze een stuk vager. De tijdslijnen zijn iets korter, maar verder komt het plaatje redelijk overeen met veel goede voornemens die ik in de afgelopen decennia heb gehad. En waarvan sommige beter zijn gerealiseerd dan andere.

Lees verder >>


Bron: accountant.nl | Klik hier voor het originele bericht