Is het monetaire beleid van de ECB effectief?

In hoeverre heeft monetair beleid invloed op de inflatie? Volgens Dick van Wensveen lijkt het effect beperkt, terwijl er de nadelen en neveneffecten aanzienlijk zijn.

Inleiding

Over het Europese rentebeleid wordt veel geschreven. Des te opmerkelijk is het dat het totale monetaire beleid van de ECB maar zelden aan een beschouwing wordt onderworpen. Hoe effectief was het beleid toen de inflatie hardnekkig onder de gewenste 2 procent bleef? In hoeverre is de daling van de inflatie die we nu zien toe te schrijven aan het monetair beleid? Kortom: wat is de effectiviteit van het gevoerde monetair beleid?