Nog steeds werk aan de winkel

Nog steeds werk aan de winkel

Dit jaar is het tien jaar geleden dat de accountantssector werd gedwongen tot het inzetten van een veranderingsproces. Op velerlei gebied, waaronder cultuur, structuur, kwaliteit en fraude. Commissies werden ingesteld, rapporteerden en kwamen met tal van aanbevelingen. Kwartiermakers hielden 'de druk erop'. Deze week kwam Steven van Weyenberg, de huidige minister van Financiën, met zijn appreciatie van hun slotrapportage.

Heldere taal

De minister spreekt heldere taal. Dat blijkt met name uit de penaantekeningen bij de door zijn ambtenaren opgestelde nota. Zo geeft hij als slotconclusie aan dat er naar zijn mening sprake is van "teleurstellende vooruitgang". Daarom moet vanuit het ministerie van Financiën "de vinger aan de pols" worden gehouden, want "ons geduld wordt mijns inziens teveel op de proef gesteld".

Lees verder >>


Bron: accountant.nl | Klik hier voor het originele bericht