Onderzoek: kwaliteit van interne beheersingsmaatregelen, werkzaamheden van accountants en fraude

Onderzoek: kwaliteit van interne beheersingsmaatregelen, werkzaamheden van accountants en fraude

Eind 2023 heeft de FAR haar onderzoek naar de relatie tussen de kwaliteit van de interne beheersingsmaatregelen, de controlewerkzaamheden van accountants en een verhoogd frauderisico aangeboden aan het NBA-bestuur. Het is voor het eerst dat deze relatie wetenschappelijk is onderzocht in Nederland. Ondanks de beperkte populatie qua onderzochte dossiers laat het onderzoek een aantal interessante uitkomsten zien. Reden genoeg voor het bestuur om dit onderzoek te publiceren. Ook meent het bestuur dat de uitkomsten aansluiten bij de vervolgprojecten die de NBA heeft geagendeerd voor 2024.

Onderzoeksvraag

In het door de Universiteit van Amsterdam uitgevoerde onderzoek stond de vraag centraal in hoeverre accountants hun controlewerkzaamheden aanpassen als het risico op fraude in de controle toeneemt en in hoeverre de kwaliteit van de interne beheersingsmaatregelen hierop van invloed is. 
Dit onderzoek, in opdracht van de NBA, is een vervolg op de in juni 2022 door de NBA uitgebrachte verkennende oorzakenanalyse fraude. Uit deze verkennende analyse een aantal kernoorzaken naar voren die ertoe kunnen leiden dat materiële fraudes door de accountant kunnen worden gemist. Samengevat betrof het beperkingen in de professioneel-kritische instelling en gebrek aan kennis over fraude en begrip van de sector, de entiteit en de processen. Ook de invloed van klantrelaties en - op ketenniveau - de kwaliteit van de interne beheersing bij de gecontroleerde entiteiten spelen een rol. 

Lees verder >>