Word jij de centraal bankier van de toekomst?

Word jij de centraal bankier van de toekomst?

Het zou onze maatschappij ontwrichten als we niet over een goed bancair systeem zouden beschikken waar we 100% op kunnen vertrouwen. Daarom zoeken we talent dat zich daar hard voor wil maken. Nieuwsgierig aangelegde professionals die willen doorgronden hoe bijvoorbeeld het betalingsverkeer verloopt en zich op basis van die kennis willen ontwikkelen tot beleidsmedewerker. Die unieke kans bieden we je met het Traineeship BOS.

‘Je staat er vast niet bij stil dat er een hele wereld schuilgaat achter je pinbetaling met een ING-pas, bij een winkelier die bankiert bij Rabobank. En terecht, want als consument, maar ook als bank moet je er op kunnen vertrouwen dat dit goed gaat. In Nederland ziet DNB daarop toe, binnen de Eurozone zijn dat de andere Nationale Centrale Banken in samenwerking met de Europese Centrale Bank (ECB). In 2021 hebben wij voor 450.000 miljard aan transacties tussen banken goed weten te verwerken, dat is een mega uitdaging!’

Alice Gonçalves is Beleidsadviseur Onderpand bij de afdeling Betalingsverkeer en Onderpand Services (BOS) bij DNB. ‘Naast een soepel lopend betalingsverkeer is het voor ons economisch systeem cruciaal dat banken altijd over voldoende middelen beschikken om aan hun interbancaire verplichtingen te kunnen voldoen. Het stallen en lenen van geld bij de Centrale bank is een essentieel instrument om dat te kunnen realiseren. Uitlenen van geld doen we echter alleen als daar onderpand tegenover staat. Met ongeveer € 2.500 miljard aan uitstaand onderpand eind 2022 binnen het Eurosysteem een complexe maar uitdagende verantwoordelijkheid!

Traineeship

Het zou onze maatschappij ontwrichten als we niet over een goed bancair systeem zouden beschikken waar we 100% op kunnen vertrouwen. Daarom zoeken we talent dat zich daar hard voor wil maken. Nieuwsgierig aangelegde professionals die willen doorgronden hoe bijvoorbeeld het betalingsverkeer verloopt en zich op basis van die kennis willen ontwikkelen tot beleidsmedewerker. Die unieke kans bieden we je met het Traineeship BOS. Je leert de finesses van ons financiële systeem in de operaties (zowel bij Betalingsverkeer als bij Onderpandservices) en ontwikkelt je van daaruit tot beleidsmedewerker die in Europees verband toe ziet op een goed lopend interbancair betalings- en onderpandsysteem.’

Operations

‘Tijdens de financiële crisis heeft het onderling vertrouwen tussen banken een knauw gekregen en loopt de interbancaire (leen)markt nu primair via DNB en de andere centrale banken. Het volume is daardoor sterk toegenomen, posities wisselen dagelijks, de diversiteit in schuldpapier is enorm en de voorwaarden waaronder onderpand geaccepteerd kunnen worden veranderen voortdurend. Binnen die dynamiek bepaalt Onderpand operations welke stukken op de Nederlandse markt beleenbaar zijn, legt de overeenkomsten vast, toetst deze aan de regelgeving en monitort de positie van alle banken en grijpt daar waar nodig op in. -Bij BOS  werken ook de collega’s van Betalingsverkeer operations, die partijen aansluiten op het interbancaire betalingsverkeer, de liquiditeitsposities monitoren, stress- en noodscenario’s voor het Nederlandse interbancaire betalingsverkeer uitwerken en testen, maar ook voor bepaalde klanten controles uitvoeren op witwastransacties en terrorismefinanciering. Een complexe en pittige plek om je loopbaan te starten.’

Beleid

Binnen operations werk je binnen de kaders die samen met de beleidsadviseurs worden uitgezet.’ Je ervaart daar aan den lijve de keuzes die wij samen maken’, vervolgt Alice. Zij is inmiddels ruim 10 jaar Beleidsmedewerker Onderpand en kent als geen ander de klappen van de zweep. ‘Beleid maken doe je niet alleen, maar altijd in samenwerking met je collega’s binnen DNB en je vakgenoten uit de andere Nationale Centrale Banken in de Eurozone. Zo hebben we net een project opgestart over de ‘vergroening’ van het onderpandraamwerk. Gaan we, binnen de wettelijke kaders, richtlijnen opstellen waarmee je obligaties op duurzaamheid kunt classificeren en proberen we aldus op Eurosysteem niveau afspraken te maken hoe groen je onderpand moet zijn. Dat kan betekenen dat obligaties die minder groen zijn, als onderpand worden geweerd. Boeiend werk waarmee je echt het verschil kunt maken.’

Lees meer over de mogelijkheden binnen DNB