Dit bedoelt de AFM met diepgang in de OKB

In veel opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen (OKB’s) ontbreekt het aan diepgang, zo constateerde de AFM afgelopen week. Maar wat verstaat de toezichthouder daaronder en hoe moet het dan anders? Serviceorganisaties hebben ondertussen hun bedenkingen geuit bij het onderzoek.

Diepgang van de beoordeling van de OKB’er is volgens de AFM een adequate inhoudelijke beoordeling van ten minste de wettelijk verplichte onderwerpen. ‘Zo beoordeelt de OKB’er de onafhankelijkheid, of de externe accountant alle significante risico’s heeft onderkend, de controleverschillen en of voldoende controle-informatie is verkregen om het eindoordeel van de externe accountant te onderbouwen.’

Verbeterpunt 1 : vastlegging

De diepgang kan worden versterkt door OKB’ers te vragen de OKB-strategie te bepalen en vast te leggen. ‘Waarom is een onderdeel van de controle wel of niet van belang om in de beoordeling te betrekken?’ Ten tweede door OKB’ers te laten vaststellen of de betrokkenheid van de externe accountant gedurende de controle voldoende en passend is. Ook beveelt de AFM aan de door de OKB’er gestelde vragen, de opvolging van de externe accountant en de afwikkeling van de OKB’er te laten vastleggen. ‘Dit geeft inzicht in de uitgevoerde beoordeling.’ Tot slot is de tip regelmatig intern kwaliteitsonderzoek uit te voeren om inzicht te verkrijgen in de kwaliteit van de uitgevoerde OKB’s.

Lees verder >>


Bron: accountancyvanmorgen.nl | Klik hier voor het originele bericht