Duurzaamheid; de vrijwilligheid is ervan af!

‘Duurzaamheid is het thema voor de komende decennia. Voor Flynth ligt de uitdaging om het MKB daarin mee te nemen. Voor mezelf en iedereen die hier werkt een geweldige kans om als motor van die verandering concreet bij te dragen aan een betere wereld. Wet- en regelgeving helpt ons daarbij. Vanaf 2024 is voor beursgenoteerde ondernemingen de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van kracht en vanaf 2025 moeten de overige grote ondernemingen volgens deze richtlijn rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. De impact voor het MKB is nog onduidelijk, maar zal sowieso beïnvloedt worden door de rol in de keten van grote ondernemingen.'

Ferdy van Beest is Directeur Data Proposities en Integrated Reporting bij Flynth. Daarnaast is hij Associate Professor of Financial Reporting aan de Nyenrode Business University en lid van de werkgroep duurzaamheidsverslaggeving van de Raad voor de Jaarverslaggeving. ‘Rapporteren over duurzaamheid is nog geen garantie voor een duurzame onderneming. Dat vraagt meer en is tegelijkertijd de grootste slag die moet worden gemaakt: het verankeren van duurzaamheid in de strategie en het denken en doen van de medewerkers.’

Integrated thinking & reporting

‘De voorbeelden zijn talrijk van ondernemingen waar geen sprake is van integrated thinking & reporting. Het puur op elkaar plakken van een duurzaamheidsverslag en een jaarverslag is namelijk niet voldoende. Neem Shell, zij hebben hun rapportages keurig op orde, maar ondanks dat ze al sinds 1988 weten dat fossiele brandstoffen bijdragen aan het opwarmen van de aarde, veranderen ze hun businessmodel niet snel genoeg, waardoor er een key audit matter is opgenomen rondom het niet behalen van net zero 2050. Datzelfde geldt voor de stikstofcrisis in de boerensector. De data gaf al jaren aan dat de uitstoot te hoog was, maar er werd onvoldoende urgentie gevoeld om te voldoen aan “fit for 55”. Als de urgentie om te veranderen niet in elke vezel van de organisatie wordt gevoeld, loopt men langs de randjes van de regelgeving en verandert er niets.’

Het is onze ambitie om MKB bedrijven te helpen om deze duurzaamheidstransitie wel succesvol te maken. Integrated thinking gaat over die vezels, over langetermijndenken waarbij niet puur vanuit geld verdienen wordt gedacht, maar je lange termijn bijdrage aan de wereld centraal staat. En daar mag je best geld bij verdienen, maar ga op zoek naar opties die hand in hand gaan met bestendigere duurzaamheid. Integrated reporting is daar een afgeleide van. Het maakt inzichtelijk hoe een organisatie vanuit haar strategie en handelen waarde creëert voor alle stakeholders.’

Stuurgroep duurzaamheid

Flynth zit als organisatie zelf ook midden in deze transitie. We doen op dit moment ervaring op met de principes van CSRD. Daarbij helpt het als je zoekt naar investeringen die duurzaam zijn, maar ook geld opleveren zodat je een dubbel effect krijgt. Neem als voorbeeld ziekteverzuim. “Een ziek personeelslid kost zo’n € 250 per dag. Als je een grote groep werknemers hebt die tegen een burn-out aan zitten, wat is dan je beleid voor lange termijn? Juist 1 of 2 dagen thuiswerken kan bijdragen aan de ESG doelstellingen die je nastreeft. Hetzelfde geldt voor ons huisvestingsbeleid. Verkopen van energie slurpende panden en veel bewuster met de vierkante meters omgaan.”

Op Flynth zijn minstens 350 kpi’s van toepassing vanuit de European Sustainability Reporting Standards. Alleen dat al geeft de complexiteit aan die de implementatie van het duurzaamheidsdenken in je organisatie met zich meebrengt. Dat is heel diepgaand en vraagt de betrokkenheid van vrijwel iedereen. De ervaringen die we hier mee opdoen helpen ons om onze klanten hier succesvol bij te ondersteunen; grote klanten en onze 55.000 MKB-klanten. Daarnaast worden onze RA’s en AA’s opgeleid en vormt zich een mooie groep bevlogen ESG Consultants. Wil jij hier ook onderdeel vanuit maken, neem dan eens contact met ons op.