Goed bedrijvenbeleid: Er is meer nodig dan normeren en beprijzen

Nederland staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. Bij het vinden van oplossingen spelen ondernemingen een cruciale rol. Het recente WRR-rapport legt de vinger op de zere plek en de aanbevelingen verdienen het om leidend te zijn voor het overheidsbeleid in de nabije toekomst. Tegelijkertijd is voor de vereiste omslag richting duurzaam ondernemen volgens Rutger Claassen en Jeroen Veldman meer nodig dan normeren en beprijzen. De overheid moet eveneens inzetten op wijzigingen in de interne aansturing en verantwoording (corporate governance). Daarnaast bepleiten zij een meer polycentrische bestuursfilosofie waarin duurzame markttransities centraal staan.

Introductie

Houd op met het pamperen van bedrijven en maak een omslag naar een nieuw soort bedrijvenbeleid. In dat nieuwe beleid is de overheid terughoudend met subsidies, want die zijn al te vaak niet effectief. Door scherp te beprijzen en normeren daagt de overheid bedrijven uit om op maatschappelijke transities in te zetten. Dit was de boodschap van het WRR-rapport Goede zaken. Naar een grotere maatschappelijke bijdrage van ondernemingen dat afgelopen september verscheen.