Navigeren langs de rand van risico’s

Navigeren langs de rand van risico’s

Marta Tagliabue, afkomstig uit Italië en afgestudeerd in economie aan de Università Bocconi, wist al snel dat Nederland haar nieuwe thuis was na deelname aan een uitwisselingsprogramma met de UvA. Haar reis begon bij Nationale Nederlanden, waar ze als trainee in Risk Management begon. Na enkele jaren beheerste ze de Nederlandse taal en begon ze te verlangen naar een rol die een grotere maatschappelijke relevantie bood en haar intellectueel bleef uitdagen. Deze zoektocht leidde haar naar DNB, waar ze haar expertise inzet om de belangen van polishouders te beschermen en bij te dragen aan een gezond en stabiel financieel stelsel.

"In mijn rol ben ik verantwoordelijk voor het toezicht op een grote verzekeraar. Uiteraard doe ik dit niet alleen, maar samen met een team van collega-toezichthouders en specialisten op verschillende gebieden. Mijn focus ligt vooral op de risico's verbonden aan het vermogensbeheer van de verzekeraar en het bijbehorende risicomanagementproces. Is de organisatie in controle? Heeft ze een solide risk framework, goede governance, en werken de verschillende verdedigingslinies goed samen? Is de organisatie zich bewust van de (financiële) risico’s die zij loopt, en worden er adequate mitigerende maatregelen genomen? Maar we onderzoeken ook bijvoorbeeld in hoeverre een verzekeraar zicht heeft op ESG-risico's in de portefeuille. Denk aan het risico dat klimaatverandering en biodiversiteitsverlies de waarde van de beleggingsportefeuille negatief beïnvloeden. We willen immers voorkomen dat de polishouders benadeeld worden omdat hier niet genoeg aandacht aan wordt besteed."

Van onderzoek naar actie

"We gaan regelmatig met de instelling in gesprek , vaak op bestuursniveau, om de resultaten van onze onderzoeken en analyses te delen of om nadere vragen te stellen. Deze gesprekken zijn van onschatbare waarde en bieden ons de mogelijkheid om in goed overleg inzichten te delen en organisaties in beweging te krijgen. Het is uitdagend werk, omdat het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen soms wat balanceren vergt. Voor mij is dit extra uitdagend omdat ik als jonge buitenlandse vrouw in deze door mannen gedomineerde wereld stand moet houden. Ik merk wel dat kennis respect afdwingt zodra het om de inhoud gaat."

Perspectief

"Het werk is buitengewoon interessant en uitdagend door de diversiteit aan onderwerpen en gesprekspartners. Daarnaast leer ik ontzettend veel van mijn collega's. Samenwerken, coachen, meedenken en kennis delen zijn hier de norm. Voor mij is het belangrijk om te blijven groeien, zowel op professionele als op persoonlijke vlak, en DNB biedt hierbij veel mogelijkheden. Bovendien blijf je hier niet alleen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, maar maak je er ook vaak deel van uit."