NBA reageert op slotrapportage kwartiermakers en brief minister

NBA reageert op slotrapportage kwartiermakers en brief minister

De NBA heeft in een brief aan minister Van Weyenberg van Financiën uitgebreid gereageerd op de slotrapportage van de Kwartiermakers toekomst accountancysector en de appreciatie hierbij van de minister zelf.

De beroepsorganisatie voelt "een grote verantwoordelijkheid om verdere stappen te zetten om (tegen)druk te geven aan organisaties en individuen in de accountantssector". De slotrapportage van de kwartiermakers wordt door de NBA opnieuw aangeduid als "een kritische aanmoediging" voor de sector om het beter te doen.

De minister was in zijn recente appreciatie teleurgesteld over de snelheid waarmee verbeteringen binnen het beroep gerealiseerd worden. "De NBA onderschrijft dit. Er zijn stappen gezet, maar per saldo zijn wij het eens met u dat het sneller moet en kan." De beroepsorganisatie heeft ook begrip voor de wens van de minister om onderzoek te doen naar het stelsel van beroepsreglementering en het versterken van de rol van de NBA zelf.

Lees verder >>


Bron: accountant.nl | Klik hier voor het originele bericht