“Wij doen alleen maar leuke dingen”

‘Risicomanagement speelt een grotere rol dan ooit in het bepalen van het succes van een organisatie. In deze tijd van snelle veranderingen, transities en toenemende complexiteit is een goed begrip van zowel huidige als toekomstige risico's en hun onderlinge verbanden van cruciaal belang. Het is niet alleen belangrijk om bedreigingen te vermijden door middel van beheersmaatregelen, maar ook om kansen te grijpen. Wij helpen het management in het vinden van die balans tussen risico en rendement. Want in essentie zijn risico’s lekker – en vormen ze ons verdienmodel - maar je moet wel alert blijven op de rotte appels.’

Patrick Geskus leidt het Non Financial Risk Management (NFRM) bij Achmea. In dit team werken 15 deskundigen die zich richten op de beoordeling van het geïntegreerde risico beeld van Achmea en de bedrijfsonderdelen. Hoewel NFRM vaak wordt geassocieerd met operationele risico's, richten wij ons vooral op strategische, model gerelateerde en opkomende risico's. Daarnaast spelen we een belangrijke rol bij het beoordelen van de Rolling Forecast, ORSA en kapitaalplanning, en schrijven we mee aan de kwartaalrapportage Risk & Compliance.

Strategische Risico Analyse

‘Een van de risico’s waar we scherp op letten zijn de strategische risico’s. Dat kan heel divers zijn. Je beoordeelt bijvoorbeeld een strategische aankoop of uitbestedingstraject, vult Aart Broek aan. Aart is Enterprise Risk Manager met focus op het pensioenbedrijf. ‘Ook de invoering van de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen brengt de nodige risico’s en uitdagingen met zich mee. Het biedt ook kansen. Achmea kan bijvoorbeeld zaken rondom processen en datakwaliteit fundamenteel verbeteren. Een van de beslispunten die daarbij naar voren kwam was de keus voor een nieuw  pensioenplatform. Het management heeft Risk in een vroeg stadium gevraagd hierin mee te denken. Dit heeft onder andere geresulteerd in een raamwerk met besliscriteria dat de basis is geweest om tot een gedegen besluit te komen. Voor de uitwerking hiervan zijn we de organisatie echt ingegaan om helder te krijgen welke strategische, inhoudelijke en operationele doelen de organisatie wil bereiken en die te vertalen die naar (technische) criteria voor het systeem. Dat bereik je niet door achter je bureau te blijven zitten en achteraf je commentaar te leveren. Vooral door het voeren van gesprekken kom je er achter wat er echt belangrijk is, maar uiteraard ook welke risico’s de verschillende opties met zich meebrengen. De ambitie van NFRM is er aan bij te dragen dat er een degelijk en transparant besluitvormingsproces wordt gevolgd. De uiteindelijke keus is uiteraard aan het management zelf, maar die moet zich hierin wel ondersteund voelen door Risk.’

Duurzaam verdienmodel

‘Ondernemen is risico’s nemen, zoeken naar de juiste balans om tot een duurzaam verdienmodel te komen. Dat proces ondersteunen vind ik geweldig. Of je nu kijkt naar de impact van Artificial Intelligence op acceptatiemodellen of de opwarming van de aarde op de beleggingsportefeuille, alles wat we hier onderzoeken is leuk en geeft energie!

Dit werk vraag wel dat je breed georiënteerd bent en als je tegen nieuwe risico’s oploopt, de gretigheid hebt om expertise op te bouwen. We werken als consultants die soms gevraagd, maar vaker nog ongevraagd zaken benoemen. Een goede vertrouwensrelatie met de business is daarvoor essentieel. Die bouw je op door kennis te koppelen aan goede communicatieve en sociale vaardigheden. Je doel is om ‘trusted advisor’ van de business te worden die waar nodig scherp en hard kan zijn op de inhoud, maar altijd oog blijft houden voor de relatie.’

Iets voor jou? Kijk bij onze vacatures >>