Zinnig, zuinig en zorgvuldig

‘Op Verantwoordingsdag staan we letterlijk en figuurlijk in de spotlights. Dan rapporteert Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer, onze bevindingen over de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van de ontvangsten en uitgaven van de Rijksoverheid aan het parlement. Die dag, 18 mei, zitten we op de publieke tribune of gekluisterd aan de buis en volgen we de discussies in de Tweede Kamer op de voet. Nieuwsgierig naar de onderwerpen uit ons onderzoek die worden opgepikt, hoe dat landt en of het door ons beoogde doel wordt getroffen. Kortom, we zijn nieuwsgierig naar de impact van ons werk.’

Corné Ros is Onderzoeker en Projectleider Financial Audit en betrokken bij de controle van het Ministerie van Financiën en Justitie & Veiligheid. Hij begon zijn loopbaan bij de Auditdienst Rijk (ADR) maar maakte, op zoek naar verbreding, een aantal jaren geleden de overstap naar de Algemene Rekenkamer. ‘Als onafhankelijk extern controleur van het Rijk is je scope breder, kijk je over de grenzen van departementen heen en proberen we steeds meer de focus te leggen op de onderzoeken/ onderwerpen die er ècht toe doen. Natuurlijk toetsen we de controleverklaring die de ADR afgeeft en zoeken we het contact met controllers en Financieel Economische Zaken om een uitspraak te kunnen doen over de financiële verantwoording van een ministerie. Wat het werk echt interessant maakt, zijn de eigen onderzoeken die we uitvoeren. Bijvoorbeeld naar het gebruik van algoritmen bij het toekennen en uitkeren van toeslagen of de uitvoering van de NOW-regeling.

Sjaahien Kalloe-Guman is Accountmanager Financial Audit en als onderzoeker o.a. betrokken bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij deed onderzoek naar die NOW-regeling. Het hoofddoel van de NOW-regeling is om werkgelegenheid te behouden. ‘Met de NOW-regeling komt de overheid werkgevers tegemoet met loonsteun en compensatie voor omzetverlies die ze lijden door de coronacrisis. Een regeling die razendsnel is opgezet en geïmplementeerd. Dat brengt natuurlijk de nodige risico’s met zich mee in de uitvoering, zeker gezien er ruim € 28 miljard mee gemoeid is. Het ministerie bedacht de regeling en zette samen met de betrokken partijen een controle- en reviewbeleid op, het UWV voerde de regeling uit namens de minister en de NBA ontwikkelde speciaal twee standaarden waarlangs accountants de subsidieaanvraag controleren. Mijn rol is om te beoordelen of de regeling zinnig, zuinig en zorgvuldig wordt opgezet en uitgevoerd, zodat o.a. de rechtmatigheid van de NOW-uitgaven voldoende is gewaarborgd. De uitkomsten van ons onderzoek zijn opgenomen in de verantwoordingsstukken, dus wellicht haalt het op 18 mei de pers.

Politiek

‘De dynamiek waar we als auditors mee te maken hebben is uniek. Je beoordeelt het reilen en zeilen van de overheid en schurkt daarmee vaak dicht tegen de politiek aan. Mooi voorbeeld is de uitspraak van de Hoge Raad inzake de rendementsheffing in box 3. Het is zaak om tijdig aangesloten te zijn op het vraagstuk van de herstelbetaling aan de bezwaarmakers  en in gesprek te gaan met het ministerie van Financiën over hoe ze dat gaan organiseren. Tegelijkertijd loopt in de Tweede Kamer de discussie over eventuele compensatie van andere spaarders. Voor ons is van groot belang om in een vroeg stadium scherp te krijgen hoe de regeling er uit gaat zien en of deze haalbaar zal zijn vanuit het oogpunt van onder andere rechtmatigheid. En ja dan kun je zo maar bij de minister aan tafel zitten en mag je uitleggen dat het beleid de toets van rechtmatigheid en doelmatigheid niet doorstaat.’

Miranda Pirkovski is Directeur en met haar team van circa 30 auditors verantwoordelijk voor het Verantwoordingsonderzoek en Financial Audit uitgevoerd door de Algemene Rekenkamer. ‘Het is een geweldige uitdaging om met een relatief klein team controles uit te voeren op ongeveer € 300 miljard! Dat lukt alleen door intensief samen te werken en onszelf in de breedte én diepte te ontwikkelen. Wil je kunnen oordelen, dan moet je kaders weten te stellen. Financial, IT en Operational Auditors hebben elkaars kennis daarvoor keihard nodig. Ben jij zo’n teamspeler die graag kennis vergaart en deelt, dan komen we graag met je in contact. Samen kunnen we er dan aan bijdragen dat onze overheid haar geld zinnig, zuinig en zorgvuldig besteedt.’

Ben jij er volgend jaar bij op Verantwoordingsdag? Help jij mee de Jaarverslagen van de ministers te controleren? De AR heeft regelmatig vacatures voor accountants, bij voorkeur met kennis en ervaring met IT-audit en/of data-analytics.

Lees hier meer over de rol van Financial Auditor