VAT in the Digital Age

VAT in the Digital Age (ViDA) is een wetsvoorstel dat is geïntroduceerd door de Europese Commissie om de uitdagingen aan te pakken die de opkomst van de digitale economie met zich meebrengt voor de traditionele btw-wetgeving. Daarnaast streeft ViDA ernaar om een eerlijke en efficiënte btw-inning binnen de Europese Unie te waarborgen. 

ViDA is van toepassing op alle bedrijven die goederen of diensten verkopen in de Europese Unie, ongeacht of ze gevestigd zijn in een EU-lidstaat.

Huidige stand van ViDA 

Op 8 december 2022 publiceerde de Europese Commissie het wetsvoorstel ViDA met als oorspronkelijk doel om het gefaseerd tussen 2024 en 2028 in te laten gaan. Echter, gezien er nog geen overeenstemming is over het volledige voorstel, wordt verwacht dat de implementatie van ViDA vertraging zal oplopen. Op 24 oktober 2023 heeft de ECON-commissie van het EU-parlement gestemd voor een vertraging van één jaar voor alle drie de pijlers van ViDA. Deze stemming is niet bindend, dus een andere tijdslijn is nog mogelijk, maar in ieder geval verwachten wij niet dat de maatregelen van kracht zullen worden vóór 1 januari 2025.

Oktober was een maand waarin de focus volledig op ViDA lag. Naast de ECON-vergadering op 23 oktober, kwam de Working Party on Tax Questions op 9 en 10 oktober opnieuw bijeen om verder te discussiëren over het ViDA-voorstel. Bovendien vond het ‘EU Tax Symposium’ plaats op 23 en 24 oktober, waarbij een paneldiscussie over het ViDA-voorstel en de impact ervan werd gehouden tussen vertegenwoordigers van zowel bedrijven als regelgevers. Hoewel het algemene standpunt over de  vereenvoudigde btw-registratie positief lijkt, hebben de uitdagingen die worden veroorzaakt door digitale rapportage en de verplichtingen van platformeconomie vragen opgeworpen vanuit het bedrijfsleven.