Accountant

Accountants spelen een cruciale rol bij het opstellen, evalueren en verifiëren van jaarrekeningen en financiële overzichten. In Nederland zijn grote en middelgrote bedrijven, overheidsinstellingen en banken wettelijk verplicht om hun jaarrekeningen te laten vergezellen van een 'accountantsverklaring'. Deze verklaring bevestigt dat een accountant de gegevens in de jaarrekening heeft gecontroleerd en als correct heeft beoordeeld. De accountantsverklaring heeft aanzienlijke betekenis voor aandeelhouders, crediteuren en het management van de organisatie.

Registeraccountants (RA-accountants) richten zich voornamelijk op de controle van jaarrekeningen en financiële verslaglegging, vooral voor grote ondernemingen. Hoewel RA-accountants in accountantskantoren kunnen werken, zijn ze vaak in dienst van de organisatie of overheidsinstantie waarvan ze de jaarrekening controleren. Om de beroepstitel Registeraccountant (RA) te mogen voeren, is een universitaire opleiding en inschrijving in het accountantsregister van de NBA vereist.

>> Vacatures voor Accountants