Verslaglegging

De financiële verslaglegging van organisaties is een cruciale informatiebron voor iedereen die een inzicht wil krijgen in de financiële gezondheid en prestaties van die organisatie, waaronder aandeelhouders, financiers en andere belanghebbenden. Het is van vitaal belang dat financiële verslaggeving voldoet aan diverse nationale en internationale wetten en regelgeving, zoals de Sarbanes-Oxley Act (SOX), International Financial Reporting Standards (IFRS) en US Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). Deze normen zorgen voor consistentie, transparantie en vergelijkbaarheid in de rapportage, waardoor belanghebbenden kunnen vertrouwen op de juistheid en integriteit van de financiële informatie om weloverwogen beslissingen te nemen.

>> Vacatures voor accountants met kennis van verslagleggingsregels