Risk/Control

Een Risk Manager is verantwoordelijk voor het identificeren, beoordelen en beheersen van diverse financiële, juridische, strategische en veiligheidsrisico's die de kapitaal- en inkomstenstromen van een organisatie kunnen beïnvloeden. Deze risico's kunnen afkomstig zijn uit verschillende bronnen, zoals financiële onzekerheid, wettelijke verplichtingen, strategische keuzes, ongevallen en natuurrampen.

Effectief risicobeheer houdt in dat middelen worden ingezet om de negatieve impact van gebeurtenissen te minimaliseren, terwijl tegelijkertijd de kansen op positieve gebeurtenissen worden gemaximaliseerd. Het is van essentieel belang dat organisaties een consistente, systematische en geïntegreerde aanpak hanteren om significante risico's te identificeren, beheren en beperken. Dit draagt bij aan het waarborgen van financiële stabiliteit en het behoud van de bedrijfscontinuïteit.

>> Vacatures die verder gaan dan auditspecialisatie en zich richten op specifieke aandachtsgebieden binnen risk management