IT Audit

Een IT-auditor evalueert de efficiëntie en effectiviteit van de IT-systemen van een organisatie, identificeert en beheert IT-risico's, en vertaalt bevindingen naar concrete acties. Dit kan een complexe taak zijn, waarbij gelet moet worden op het IT-landschap, potentiële bedreigingen en de vertaling van resultaten naar verbeteringen.

Een competente IT-auditor biedt expertise op al deze gebieden. Of ze nu intern of extern zijn, IT-auditors spelen een cruciale rol bij het beoordelen en adviseren over de controle en beveiliging van IT-systemen, het afstemmen van bedrijfsprocessen op IT, en het waarborgen van IT-kwaliteit voor veiligheid, continuïteit, transparantie en regelnaleving.

IT-auditors hebben een gedegen universitaire opleiding en minimaal drie jaar praktijkervaring. Geregistreerde IT-auditors (RE) voldoen aan strikte beroepsethiek en tuchtrechtelijke procedures, waardoor ze betrouwbaarheid en kwaliteit waarborgen.

>> vacatures voor IT Auditors